Onze visie en missie

Visie

Fun Aut is opgericht voor en door mensen met (een vorm van) autisme. Wij hebben een plaats gecreëerd waar mensen zich kunnen ontspannen, zonder zich sociaal te hoeven aanpassen aan de verwachtingen die mensen in de omgeving kunnen hebben. Het creëren van een respectvolle sfeer en een veilige omgeving is een voorwaarde om op een goede wijze met elkaar om te gaan. Ieder mens is uniek, ook in de wijze waarin hij of zij zijn autisme ervaart. Wederzijds respect is dan ook het belangrijkste uitgangspunt.

Missie

Onze missie is mensen samenbrengen die het moeilijk vinden om contact te leggen in openbare sociale gelegenheden. Door het bieden van een veilige en gezellige ontmoetingsplek kan iemand met autisme groeien in identiteit, zelfbeeld en vrijetijdsbesteding. Hierdoor kan iemand zich op ontspannen wijze in een laagdrempelige ruimte ontplooien, sociale ervaringen opdoen en ontspannen. Wij willen zoveel mogelijk mensen met autisme de mogelijkheid bieden sociaal een actief leven op te bouwen en wij willen dat mensen met autisme op een veilige plek hun sociale netwerk kunnen opbouwen. Ons doel is om te voorkomen dat mensen in een isolement raken door hun autisme problematiek. Wij willen mensen handvatten geven om zo vorm te geven aan hun sociale leven.